Начало От страната Новини
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

новини

Покана за проекти в подкрепа на туризма

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви показа за представяне на проекти по схема "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II". Поканата е по приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма".

продължава>

 

Над 600 младежи ще започнат работа в администрацията с евросубсидии

Над 600 безработни младежи на възраст до 29 години ще могат да започнат работа в структурите на министерствата на труда и здравеопазването в столицата и страната чрез проекта "Старт в администрацията" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Очаква се към средата на месеца ведомствата да са заявили конкретни бройки и длъжности, като информацията за тях ще е достъпна в бюрата по труда и на сайтовете на Министерството на труда и социалната политика, както и на този на Агенцията по заетостта.

продължава>

 
Партньори