Начало От страната Новини
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

новини

32 проектни предложения за реконструкция и рехабилитация на пътища са одобрени за финансиране по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция извърши техническа и финансова оценка на 44 проектни предложения, преминали етапа на административно съответствие и допустимост по процедура чрез подбор 7.019 – Пътища по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 - Пътища като определеният бюджет за приема беше в размер на 97 790 000,00 лв.

 

продължава>

 

МОН обяви нов график за изпитите през учебната 2023/2024

Образователното министерство обяви някои промени, засягащи провеждането на изпитите през следващата учебна година. Министър Галин Цоков обяви, че до края на деня ще бъде подписан и графикът за външното оценяване. Той предвижда въпросните изпити след 7. и 10. клас вече да се провеждат в различни дни.
По думите му това ще позволи на оценителите да се съсредоточат първо върху проверката на работите на учениците след седми клас.

продължава>

 

Чатботът Google Bard вече говори и на български

Google обяви актуализации за чатбота Bard, които да му дадат още възможности. Сред тях е и функция да чете, пише и говори на български език.
Потребителят просто трябва да отвори чатбота и да започне да пише на български. Bard веднага ще отговаря, като в отговорите ще има бутон с говорител, чрез който може да ги прочете и на глас.

продължава>

 

Земеделските стопани ще получат 100 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2023 г.

Земеделските стопани ще получат през 2023 г. до 100 млн. лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство". Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за 2023 г.
Припомняме, че Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годишният бюджет по схемата е до 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

продължава>

 

Отпускат се 16 млн. лева за напояване на земеделски култури

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс в размер до 16 000 000 лв. по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г.
На 14.06.2023 г. Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ (SA.107863 (2023/N)), разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

продължава>

 
Още статии...
Партньори