Начало От региона Новини
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

новини

Конкурс за най-добро домашно вино „Трифон Зарезан 2013”

На 14 февруари 2013 г. от 11:00 часа читалище „Пробуда 1961” гр.Кюстендил се проведе за седма поредна година Конкурс за най-добро домашно вино „Трифон Зарезан 2013”. В конкурса взеха участие 69 винопроизводители от община Кюстендил.

продължава>

 

Проект "Доброволческа акция "Прочети книга"

Сдружение "Младежки общински съвет - Кюстендил" започва реализацията на дейностите по проект "Доброволческа акция "Прочети книга", по Национална програма за младежта (2011 - 2015), подпрограмата "Младежко доброволчество и участие в доброволчески дейности".

продължава>

 

Оптимизация на детските заведения в община Кюстендил

Със сливането на общинската детска ясла с ОДЗ ”Славейче”, Общинският съвет в Кюстендил прие оптимизацията на детските заведения в община Кюстендил, чиято цел по думите на кмета, е реформите да бъдат в полза на децата.

продължава>

 

Приключи втория етап на професионалното обучение за част от професия офис-секретар по проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.07-0035
„Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В периода 05.11.2012 - 18.01.2013 г., 15 безработни лица преминаха професионално обучение за част от професия „Офис-секретар”, специалност „Административно обслужване”.

продължава>

 

Стартира проект - Доброволческа акция „Прочети книга”

На 24.01.2013 г. от 11.00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект Доброволческа акция „Прочети книга”, реализиращ се от Сдрружение „Младежки общински съвет - Кюстендил”, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 - 2015), подпрограмата "Младежко доброволчество и участие в доброволчески дейности", администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Партньори са НЧ „Братство1869” и НЧ „Пробуда 1961”.

продължава>

 
Още статии...
Партньори