Начало От региона Новини
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

новини

На 26 април в гр. Пробищип, Македония се проведе заключителен концерт-спектакъл по проект „Заедно в традициите и бъдещето”

На 26 април в гр. Пробищип, Македония се проведе заключителен концерт-спектакъл по проект „Заедно в традициите и бъдещето” финансиран по втората покана за проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013.

продължава>

 

На 23,24,25 април 2013 се проведе три дневен лагер в Кюстендил по проект „Заедно в традициите и бъдещето”

На 23, 24 и 25 април в гр. Кюстендил се проведе лагер на учениците в клубовете участващи в заключителните концерт-спектакли в Кюстендил и Порбищип. Лагера е част от дейностите по проект „Заедно в традициите и бъдещето” финансиран по втората покана за проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013

продължава>

 

Пресконференция за обявяване на резултатите от проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил"

На 30.04.2013 г. от 11.00 ч. в „Синята зала” на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил ще бъде проведена пресконференция за обявяване на резултатите от проект "Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил" по схема BG051PO001-1.1.07 “Вземи живота си в свои ръце, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Водеща организация по проекта е НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил, а партньори са читалище „Пробуда 1961” гр. Кюстендил и Сдружение „ЛАРГО” гр. Кюстендил.

 

 

Представители на Информационен център Европа Директно – Кюстендил се включи в кампанията "Да почистим България за един ден"

На 20 април представители на Информационен център Европа Директно – Кюстендил и читалище „Братство 1869” се включиха в националната кампанията „Да почистим България за един ден”.

продължава>

 

Проект „Заедно в традициите и бъдещето”

Продължава реализацията на дейностите по проект „Заедно в традициите и бъдещето” финансиран по втората покана за проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013.

Партньори по проекта са ОУ „Св.св Кирил и Методий” - гр. Кюстендил,  училище „Никола Карев” - гр.Пробищип, Македония  и читалище „Братство - 1869” – Кюстендил.

В края на месец април предстои провеждането на тридневен лагер в гр. Кюстендил. По време на лагера участниците в клубовете по проекта ще имат възможност да изготвят съвместен концерт-спектакъл, който ще бъде представен пред кюстендилската общественост, а в последствие и пред жителите на гр. Пробищип. В лагера ще вземат  участие 80 ученика от гр. Кюстендил и гр. Пробищип.

 

 

 
Още статии...
Партньори