Начало От региона Образование Семинар на тема “Кибер омразата и начини за противодействие”
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Семинар на тема “Кибер омразата и начини за противодействие”

Сдружение "Младежки общински съвет проведе семинар на тема “Кибер омразата и начини за противодействие” по проект “Младите срещу кибер омразата” - 4739.3.D.2012, реализиран от сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил”. В семинара взеха участие 16 младежи - членове и доброволци на сдружението, както и членовете на екипа по проекта.

По време на семинара са представени и дискутирани теми:

1.Характер и степен на кибер омразата включваща расизъм, религиозна омраза, женомразство и хомофобията.
2.Светът на Кибер омразата: Как анонимността в интернет позволява на омразата да процъфтява" – 3 презентации изготвени от участниците.
3.Представняне на Международната мрежа срещу омразата в кибер пространство /International Network Against Cyber Hate/ – цели, структура, дейности, обхват и др.
4.Действия на ЕС за борба с Кибер омразата. Закони, директиви и мерки въведени в страните членки на ЕС. Представяне на плана за действие за ромската младеж 2012-2013 /действия на Съвета на Европа по отношение на ромите/.
5.Как да подадем жалба към горещата линия на сайта по проекта относно дискриминационни или расистки публикации в различни интернет медии, форуми, блогове и др.             
6.Представяне на онлайн проекта "Реч на омразата" на Съвета на Европа.
По време на семинара са проведени ролевите игри “ПОВДИГНИ МЕ!“, “ПЕРФЕКТНА ДВОЙКА“ и “ТАБУ” създадени от Европейската младежка фондация с цел да се запознаят участниците с ценностите и концепциите на Съвета на Европа и ЕМФ.

 

 
Партньори