Начало От страната Новини Покана за проекти в подкрепа на туризма
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Покана за проекти в подкрепа на туризма

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви показа за представяне на проекти по схема "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II". Поканата е по приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма".

Допустими кандидати са всички 264 общини в България.
Изискване по схемата е кандидатите да участват в партньорство с още най-малко две общини с цел обособяване на туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.
Проектите по схемата ще се осъществяват на територията на Република България и на десетте генериращи пазара за българския туризъм - Великобритания, Германия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия и Швеция.
Бюджет: 6 051 292.57 лв.
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Допълнителна информация
Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи можете да намерите на сайта на структурните фондове в България - http://www.eufunds.bg/

 
Партньори