Начало От страната Новини Над 600 младежи ще започнат работа в администрацията с евросубсидии
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Над 600 младежи ще започнат работа в администрацията с евросубсидии

Над 600 безработни младежи на възраст до 29 години ще могат да започнат работа в структурите на министерствата на труда и здравеопазването в столицата и страната чрез проекта "Старт в администрацията" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Очаква се към средата на месеца ведомствата да са заявили конкретни бройки и длъжности, като информацията за тях ще е достъпна в бюрата по труда и на сайтовете на Министерството на труда и социалната политика, както и на този на Агенцията по заетостта.

 

Кой може да кандидатства
Ще се търсят хора за експертни позиции. Това могат да бъдат хора с образование от сферата на финансите до такива с технически специалности.     Приоритетно ще се назначават младежи с трайни увреждания, от социални заведения, самотни родители или осиновители на деца до 3-годишна възраст и от уязвими малцинствени групи.
Безработните младежи трябва да бъдат регистрирани в бюрата по труда. Освен това те трябва да имат завършено висше образование. Допустимо е и да имат общ професионален опит до 3 години, но той не трябва да е свързан със специалността им.

 
Партньори