Начало От страната Новини Окончателно: Почти 70 млн. лева влизат в бюджета на подмярка 4.1
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Окончателно: Почти 70 млн. лева влизат в бюджета на подмярка 4.1

С близо 70 млн. лева е увеличен бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, съобщиха от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“.
След увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на над 540 млн. лв. Така е осигурена възможност за сключване на договори с всички проектни предложения, получили 35 т. по критериите за подбор.
Изпълнението на проектните предложения е със срок до 2025 г.
С това финансиране се цели да се реализират проекти, които да повишат конкурентоспособността на земеделските стопанства, като се осигурят възможности за създаване на заетост и по-добри условия за труд в стопанствата. Освен това се насърчава и биологичното производство на продукти, както и внедряването на иновации, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство. Създават се възможности за автоматизиране на работните процеси в земеделието, напомнят от Фонда.
Измененията в Насоките за кандидатстване по процедурата са направени със заповед на заместник-министъра на земеделието и  Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. Таня Георгиева.
Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 
Партньори