Начало От страната Новини Работещи библиотеки има в повече от половината български училища
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Работещи библиотеки има в повече от половината български училища

В 1395 училища има оборудвани библиотеки. Това са повече от половината български училища, а в много други има оформени кътове за четене. През учебната 2021/2022 година работят 350 щатни библиотекари в училищата, като 61 от тях са назначени през предходната година. Това стана известно на конкурс на тема "Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2023“, организиран от Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомството.
Регламентираната библиотечно-информационна дейност във всяко едно училище е възможност за достъп до учебна литература, включително чрез съвременни технологии, както и място с определени социални функции - за социални контакти и опознавателни срещи между учениците, за разговори и беседи с учители и творци.
От 2020 г. училищата можеха да кандидатстват за финансиране по модула "Библиотеките като образователна среда" на Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда". За четири години МОН финансира над 400 училищни проекти, свързани с осигуряване на достъп на учениците до литература.
По програмата се отпускаха средства за купуване на книги, за създаване на библиотечен фонд в училищата, в които няма такъв, и за обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден такъв. На места се изграждаха и кътове за четене с възможности занимания с конструктори, игри, комплекти за експерименти, добавена виртуална реалност и други. По програмата се осигуряваха средства за провеждане на срещи между представители на обществени библиотеки и представители на училища. Известни в публичното пространство личности се включваха в инициативите- литературни четения, конкурси и други форми. Имаше възможност и за провеждане на учебни часове в обществени библиотеки. Осигуряван бе и абонамент за читателски карти за проявилите желание ученици, включително на техните учители, се посочва в съобщението.
От 2023 г. дейностите от модула "Библиотеките като образователна среда" са част от новия модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт" от Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда". По модула са кандидатствали общо 792 училища, чиито проекти в момента се оценяват.
Изградените здравни кабинети в училищата вече са 1779, като 37 са открити през учебната 2022/2023 година. 1617 медицински специалисти са назначени, за да се грижат за здравето на учениците. В детските градините кабинетите са 1562, а медицинските специалистите са 2294, като от тях 184 са назначени през последната учебна година.
Увеличава се и броят на логопедичните кабинети в училищата - вече са 511. В тях работят 477 щатни логопеди, а 352 са в градините.
Приоритет на МОН ще бъде привличането на повече психолози, които да помагат на ученици и учители, които имат проблем с агресия и насилие, посочват от ведомството. Акцент ще бъде грижата за здравето чрез определяне на възможности за организиране на програми, свързани със здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ и други инициативи в партньорство с родителите.

Източник: БТА

 
Партньори