Начало От страната Новини Домакинствата, които се отопляват на дърва, могат да се включват в списъците за осигуряването им до 31 август
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Домакинствата, които се отопляват на дърва, могат да се включват в списъците за осигуряването им до 31 август

Влезлите в сила последни промени в Закона за горите предвиждат домакинствата, които се отопляват на дърва, да се включват в списъците за осигуряването им до 31 август. Това ще е възможно само при наличие на свободни количества дървесина в горските предприятия.
Промените предвиждат ежегодно до края на февруари държавните предприятия и общинските горски структури  да публикуват на интернет страниците си информация за определените количества дървесина, които могат да се добиват според  одобрените годишни планове за ползване на дървесина.
Право да закупят дървесина имат домакинства, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета. За включване в списъка  хората  подават  заявление до кмета в периода от 1 февруари до 31 март.
След изтичане на срока списъкът се обявява на видно място в сградата на съответната община, кметство и горско стопанство и се публикува на интернет страниците им.
Кметът на общината писмено ще уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, какъв обем от заявените по количества дървесина ще бъде добит от горски територии – общинска собственост.
Хора, които отговарят на изискванията, но не са включени в списъка, при наличие на останали количества дървесина, могат да подадат до кмета  заявления за включване в списъка не по-късно от 31 август - е записано в промените на Закона за горите.

Източник: БНР

 
Партньори