Начало От региона Новини Кюстендил и Дупница първенци в областта по отпаднали от училище деца
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Кюстендил и Дупница първенци в областта по отпаднали от училище деца

НАЙ - МАЛКО УЧЕНИЦИ ОТКРИТИ В КЛАС В НЕВЕСТИНО, НАЙ - МНОГО В ШКОЛОТО В БОБОШЕВО, ПОКАЗАЛИ ПРОВЕРКИТЕ НА РУО.
Дупница и Кюстендил са първенци по брой отпаднали от училище деца в областта, най- малък е броят на напусналите преждевременно школата в Кочериново и Рила. Това съобщи началникът на РУО Мая Стойчева- Николова на заседание на Областния координационен център.

Тя представи актуалната информация и хода на съвместната работа между институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. Заседанието беше ръководено от зам. областния управител на Кюстендил Валентина Караганова.

Институциите набелязаха мерки за подпомогне координацията на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с включването и предотвратяването на отпадане на деца и ученици от образователната система. Началникът на РУО информира, че в детските градини в област Кюстендил се обучават 3 179 деца, от които 56 са със специални образователни потребности. В училищата се обучават 10 781 ученици, от които 289 със специални образователни потребности. Броят на второгодниците е 119. Тя докладва още, че на територията на област Кюстендил функционират 17 екипа за обхват, ръководители на които са експерти от РУО – Кюстендил, които се актуализират ежегодно.

„Извършените обходи от месец септември до месец ноември са 284. Посетени са 516 адреса. Информацията за всеки един от обходите е отразена в информационната система за реализиране на механизма. С цел недопускане на отпадане от образователната система се следи и броят на отсъстващите ученици“, обясни началникът на РУО. От извършените проверки до момента най-ниска посещаемост в училище е установена в ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино. Най-малко отсъстващи ученици има в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бобошево. По-малък е процентът на отпаднали деца и ученици от общини Кочериново и Рила. Проблем се наблюдава в двете най-големи общини – Дупница и Кюстендил, където броят на учениците от уязвими групи е по-голям и това води до по-голям брой деца и ученици с риск от отпадане от образователната система“, посочи още началникът на РУО. Основен приоритет в работата на Регионално управление на образованието – Кюстендил  е пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, както и осигуряването на равен достъп до образование на всички деца и ученици“, отбеляза Мая Стойчева

Източник:4vlast-bg.com

 

 
Партньори