Начало От региона Новини Информационна кампания „Да общуваме без агресия”
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Информационна кампания „Да общуваме без агресия”

В периода 25-29 юли 2022 г. бе проведена кампания за популяризиране на проект „Да общуваме без агресия” и сформиране на целева група.
Кампанията се проведе онлайн на интернет страницата на „Младежки общински съвет - Кюстендил“ и социалните мрежи, където бе публикувана информация за проекта, предстоящите инициативи и покана към младежите да се включат в проектните дейности.

Бяха изработени и разпространени анкетни карти, чрез които да бъдат проучени отношението, знанията и степента на заинтересованост на младежите по темата, свързана с превенция на агресията, както и проучени нагласите и мотивацията на младите хора за участие в дейностите по проекта.
На 26-27 юли 2022 г. се в центъра на гр. Кюстендил доброволци раздаваха листовки и информационни материали.
Инициативата е част от  проект „Да общуваме без агресия”, Договор № 25-00-28/1907, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”.

 

 
Партньори