Начало От региона Новини Прием на студенти в базата на Тракийски университет в Кюстендил
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Прием на студенти в базата на Тракийски университет в Кюстендил

За втора година в базата на Тракийски университет в град Кюстендил се организира и провежда кандидатстудентска кампания и обучение на граждани от град Кюстендил и Югозападна България.
До 10 септември 2022 ще се приемат документи за кандидатстване в общо 7 специалности предлагани от филиала на Тракийският университет в Кюстендил. Класирането се извършва на всеки 5 дни в зависимост от заявените желания и специалностите.

"Постарали сме се да създадем максимално добри условия за всички. Очакваме тези, които искат да реализират потенциалът си във сферите, които предлагаме съвместно с Тракийския университет." заяви кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.
Обявяван е допълнителен прием ОКС Бакалавър, по специалности към който гражданите и бизнеса на нашия регион имат интерес.

СПЕЦИАЛНОСТ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА7

Екология и опазване на околната среда - задочно , 350 лв.

Агрономство - задочно , 350 лв.

Медицинска сестра-Медицински факултет-Стара Загора - редовно,  400 лв.

Регионална икономика и управление - задочно, 463.50 лв.

Местни финанси - задочно , 463.50 лв.

ИТ в икономиката и управлението -  задочно, 463.50 лв.

Аграрна икономика и търговия - задочно, 463.50 лв.


Повече информация и записвания желаещите могат да получат в базата на Тракийски университет, която се намира в западното крило на Езикова гимназия "д-р Петър Берон" гр. Кюстендил или на тел.: 0889115520

"Аграрният факултет на Тракиския университет е със 100 годишна история и мислим, че ще има интерес към специалностите, които предлагаме. Все пак ние сме аграрна страна, основното и най-важното за нас е хляба, храните и качеството им. Надяваме се, че тук има земеделски стопани, има деца на фермери, които ще бъдат привлечени да получат едно висококачествено образование и за да могат да реализират по-добра продукция. Във вашият край предлагаме агрономството, защото според нас има шанс за реализация и подпомагане развитието на региона. Другата специалност, която предлагаме - Екология и опазване на околната среда според нас също е атрактивна за младите хора. В нея кандидатстват и хора, които вече са се реализирали и им трябва определената специалност за израстването им в кариерата." коментира проф. Величкова - зам.- декан на Аграрен факултет на Тракийски университет.
През 2021 г. в базата на Тракийския университет в Кюстендил са се обучавали над 100 студента.

По думите зам.-деканът на Стопански факултет на Тракийски университет доц. Пенев специалността "Регионална икономика и управление" е преди всичко за качествено обучение и развитие на специалисти в областта на местното самоуправление, държавния сектор и администрацията. Специалността "Местни финанси" е за подготовка на кадри, които ще работят преди всичко в публичния сектор или така наречените "бюджетари" в разговорния език. Специалността "Информационни технологии в икономиката и управлението" е хибридна специалност между две направления - "Икономика" и "Информатика и компютърни системи", позната също като "Бизнес информатика." Специалността "Аграрна икономика и търговия" обучава хората, които във всяко едно стопанство или бизнес управляват процеса на икономически и стопански взаимоотношения. Специалността е фокусирана преди всичко към малкия и среден бизнес в аграрния сектор.

"Всички виждате, че поради някаква грешка в държавната политика и естествения ход на демографските процеси в България и по света имаме миграция на голяма част от медицинския персонал. Обучението в специалността "Медицинска сестра" е практически е много добре защото нашият Медицински факултет е един от най-старите в страната. Обучението по специалността ще се извършва в смесена среда, защото няма как да се донесе голяма част от апаратурата, която се използва по време на обучението." разясни зам.-деканът на Стопански факултет на Тракийски университет доц. Пенев.

Източник:www.kustendil.info

 

 
Партньори