Начало От региона Култура Заключителен концерт в рамките на камерна музикална академия
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Заключителен концерт в рамките на камерна музикална академия

На 31 май 2022 г. в читалище „Братство 1869“ гр. Кюстендил се проведе заключителен концерт на участниците в проект „Камерна музикална академия“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, Програма "Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 2021".
Проектът бе реализиран в периода януари - май 2022 г. и в него се включиха 20 ученици от музикалната школа на читалище „Братство 1869“ – класове по китара, цигулка, пиано и акордеон. В продължение на 2 месеца участниците преминаха индивидуални уроци по съответния инструмент, в рамките на които усвоиха различни класически музикални произведения от български композитори. В следващите 2 месеца под ръководството на високо квалифицирани преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ гр. София бяха проведени 8 открити урока по китара, цигулка, пиано и акордеон, както и бяха сформирани няколко камерни формации, които разучиха и изпълниха конкретни музикални произведения в рамките на 5 заключителни концерта в края на проекта в различни градове – Дупница, Перник, София, Благоевград и последния в гр. Кюстендил.
Реализирането на проекта оказа положително въздействие, както върху преките участници в него, така и върху широката публика - надгради знанията и уменията на участниците в сферата на класическата музика и привлече интереса на много нови участници към музикалното любителско изкуство.
Чрез проекта и финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ бе осигурена подкрепа за преподаватели, работещи в областта на любителското изкуство и развиващи музикалния потенциал на деца и ученици, привлечени бяха нови участници към любителското изкуство в читалище „Братство 1869”, осигурен бе достъп на широката аудитория до създадените артистични продукти на артистите-любители чрез организираните концерти в различни населени места, популяризирано бе българското любителско изкуство по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин.

 
Партньори