Начало От страната Образование ОДОБРИХА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ОДОБРИХА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Народното събрание гласува на първо четене промени в закона за професионалното образование и обучение. С промените се въвежда списък на защитени от държавата професии. Целта е да се стимулират младите хора да се подготвят за непрестижни професии, които обаче са нужни на бизнеса. Като пример са посочени заварчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения и други.

С приетите на първо четене поправки се дава възможност за признаване на неформално придобити знания – такива, придобити извън системата на професионалното образование. Идеята е да се променят обществените нагласи към неатрактивни професии и да се осигурят на пазара на труда необходимите квалифицирани кадри.
Въвежда се и така нареченото дуално обучение, с което се дава възможност за усвояване на професионални умения чрез работа, предаде БНР.
"Това е една много сериозна мярка за предотвратяване на отпадането на учениците, защото, знаете, голяма част от учениците отпадат по социални причини и ако има възможност да получават средства по време на учене, така ще намалим социалния фактор като причина за отпадане на учениците. Доказано е в европейските страни, най-вече Германия, Австрия и Швейцария, че там, където работи дуалната система, е най-ниска младежката безработица", обясни министърът на образованието Анелия Клисарова.
Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма. С този модел се елиминира проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. Фирмите си спестяват разходите и времето за обучаване на новоназначените служители, защото те вече имат необходимите знания и умения.
Предимствата на дуалната система се демонстрират най-убедително от статистиките за младежката (и обща) безработица в държавите от ЕС, в които системата е най-добре развита. Благодарение на този модел на професионално образование и обучение процентът на младежка безработица в Австрия и Германия е едноцифрено число, за разлика от всички останали държави в ЕС.

Настоящата публикация е по проект «Европа Директно - Кюстендил»,
реализиращ се  с финансиране от читалище «Братство 1869»  и Европейския съюз


 
Партньори