Начало От страната Новини Учениците се връщат в училище, но при условия
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Учениците се връщат в училище, но при условия

Те са различни и зависят от това каква е заболеваемостта в отделните общини.
Учениците ще могат да се върнат в клас и да се радват на присъствена форма на обучение, но при определени условия, съобщиха от министерство на здравеопазването. Учениците от I до IV клас, които в момента учат в електронна среда заради заболяемост на общинско равнище над 750 на 100 000 души, ще се върнат в клас най-рано на 10 ноември. Това ще стане, ако дистрибуторите на одобрените от Министерството на здравеопазването тестове доставят договорените количества до 8 ноември.

Това обяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков след извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Всички социални партньори се обединиха около няколко решения.

Осигурените от Министерството на здравеопазването тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболяемост над 500 на 100 000 души.

Минималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.

Децата ще се тестват два пъти седмично при осигурена предварително безопасна среда.

"В дните понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят 30 минути за тестване на учениците от 1 до 4 клас при промяна на дневния режим - намаляване на учебните часове, междучасията или други мерки по решение на директора на съответното училище", обясни министър Денков.

Той каза, че тестовете ще се правят в класната стая, децата ще бъдат по чиновете си и по време на тестовете ще са с маски, освен в момента, в който трябва да им се вземе съответният секрет.

Ако има положителен тест, детето ще бъде отделено от класа, ще бъдат информирани неговите родители, които трябва да дойдат да го вземат, както ще бъде информиран и личният лекар. "Има два конкретни теста от един и същи тип, и той е за отделяне на слюнка в контейнерче, след което ще се вземе проба от контейнерчето, за да може да се направи тестът", обясни министър Денков.

Той уточни, че единствено за децата със специални образователни потребности има съгласие от МЗ и от социалните партньори, че тяхното тестване ще става вкъщи. При довеждане на детето в училище, ще трябва да се покаже негативният тест, добави министърът.

При организацията на тестването в училище ще се включат и други лица, които да помогнат на класните ръководители. Това ще са медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически персонал, които отговарят на изискванията за безопасна среда в училище. Те трябва да имат валиден документ за ваксиниране или за преболедуване от COVID-19, или трябва да се тестват два пъти в седмицата.

Педагогическите и непедагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получат допълнителни средства от бюджета за 2021 г. за двата месеца до края на годината. Размерът на това възнаграждение ще бъде определен в анекс към Колективния трудов договор.

Ако новата система за контрол заработи успешно при най-малките ученици, тя ще започне да се прилага и при по-големите.

Източник:www.vesti.bg

 

 
Партньори