Начало От региона Новини В Кюстендил са одобрени важни проекти, свързани с битовите отпадъци
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

В Кюстендил са одобрени важни проекти, свързани с битовите отпадъци

Важни проекти, свързани с битовите отпадъци на територията на област Кюстендил, са получили одобрение от Областния експертен съвет по устройство на територията.
По време на заседанието експертният съвет е изразил положително становище за одобряване от областния управител и издаване на разрешение за строеж за обект "Регионален център за третиране на неопасни отпадъци" за общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно.

Положително становище е получил обектът "Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване", с местонахождение с. Радловци, община Кюстендил. Проектът се отнася до общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Одобрен е бил и обектът "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци", намиращ се в землището на с. Джерман, община Дупница, отнасящ се до общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.

Източник:dariknews.bg

 

 
Партньори