Начало От страната Новини МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ”
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ”

Регламент и общи условия на конкурса:
По случай 75 години от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО (16 ноември 1945 г.) и 65 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа обявява младежки конкурс за документиране и представяне на елементи на нематериалното културно наследство на тема: „Нематериално културно наследство: следващото поколение”/ „Intangible cultural heritage: next generation”. Цели на конкурса:
Да провокира интереса и съпричастността на младото поколение към опазването и предаването на нематериалното културно наследство;
Да провокира взаимното опознаване и признаване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа;
Да повиши общественото внимание на широката публика в целия регион към важността на опазването и популяризирането на „живите” наследства.
Организатор: Регионален Център София – ЮНЕСКО

Съорганизатори: Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО и Френски институт в България

Участници:
Младежи от 18 до 35-годишна възраст, граждани на страните членки, намиращи се в обхвата на Регионален Център София – ЮНЕСКО: Република Албания, Република Армения, Босна и Херцеговина, Република България, Грузия, Република Гърция, Република Кипър, Република Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Хърватия, Черна гора и Украйна.

Общи условия:
В конкурса може да участва всеки гражданин на държавите в обхвата на Регионален Център София – ЮНЕСКО, на възраст между 18 и 35 години. Кандидатите следва да подготвят представяне на елемент на нематериално културно наследство от своя регион, което съдържа текстово описание и визуални материали.

Важно: НЕ Е задължително елементът да е вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Тематичните рамки, в които младежите трябва да се впишат, са петте области на нематериалното културно наследство, съгласно Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.):

Устни традиции и форми на изразяване /в т.ч. езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство/
Художествено-изпълнителско изкуство
Социални обичаи, обреди и празненства
Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
Знания и умения, свързани с традиционните занаяти.
Участниците могат да представят занаяти, танцово, музикално изкуство и сценично изкуство, кулинария, ритуали и обреди или други вариации на нематериално културно наследство по свой избор.

Краен срок за подаване на предложенията – 15 септември 2021 г.

Официални езици на конкурса – английски и български език


Награден фонд:

Наградният фонд предвижда тридневно посещение в Париж за тримата победители, където ще имат възможността да разгледат Централата на ЮНЕСКО, да се запознаят с културните богатства, които се помещават в нея, както и да посетят различни културни обекти във френската столица.

Авторски права:

Правата за използване и популяризиране на получените конкурсни работи остават за Регионален Център София – ЮНЕСКО

За повече информация ТУК.

 
Партньори