Начало От региона Новини Общински съвет Кюстендил гласува учредяване на награда за скулптура на името на академик Иван Лазаров на стойност 5000 лв
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Общински съвет Кюстендил гласува учредяване на награда за скулптура на името на академик Иван Лазаров на стойност 5000 лв

На 31 март ще се проведе заседание на Общински съвет Кюстендил в голямата зала на читалище Братство.

В дневния ред е включена докладна относно одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.“ за 2020 година. Ще бъде гласуван и „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.“ за 2020 година.Общински съвет ще гласува и учредяване на награда за скулптура на името на академик Иван Лазаров на стойност 5000 лв.

Местният парламент ще гласува и докладна  относно отдаване под аренда на пасища, мери и ливади - общинска собственост за стопанската 2021/2022 година на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, Годишен план за паша за стопанската 2021/2022г. и Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Кюстендил.

Източник:dnews.bg

 

 
Партньори