Начало От региона Образование Национална програма „Иновации в действие“ стартира в ПМГ в Кюстендил
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Национална програма „Иновации в действие“ стартира в ПМГ в Кюстендил

УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ В СРЕД 20-ТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЩЕ ОРГАНИЗИРА ФОРУМ
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил стартира изпълнението на проект по национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.  Тази програма дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища партньори от цялата страна. “Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите”, информират от учебното заведение.

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е избрано за едно от 20-те училища в България, които ще организират форум на територията областта, където се намира училището домакин, със съвместно определена тема между партниращите училища.

Партньори по програмата са Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“ в Костенец.

Дейностите по програмата ще включват обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.

Източник:viaranews.com

 
Партньори