Начало От региона Новини Стартира проект - Доброволческа акция „Прочети книга”
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Стартира проект - Доброволческа акция „Прочети книга”

На 24.01.2013 г. от 11.00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект Доброволческа акция „Прочети книга”, реализиращ се от Сдрружение „Младежки общински съвет - Кюстендил”, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 - 2015), подпрограмата "Младежко доброволчество и участие в доброволчески дейности", администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Партньори са НЧ „Братство1869” и НЧ „Пробуда 1961”.

Основната цел на проекта е повишаване знанието, уменията и опита на младежите в сферата на доброволчеството, както и осъзнаване на ползите и положителното влияние на младите хора от включването им в различни доброволчески инициативи.
Основни дейности: Създаване на доброволческа мрежа;  Тридневно обучение на тема: „Приобщаване на млади хора към ценностите на доброволчеството и подобряване на работния процес по време на доброволческа кампания"; Кампания за набиране на доброволци; Доброволческа кампания под надслов "Библиотеката - достъпна за всеки" и др.

 

 
Партньори