Начало От страната Образование Учителите в България намаляват със 17 на сто за шест години
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Учителите в България намаляват със 17 на сто за шест години

Учителите в България са намалели със 17 на сто за периода от учебната 2007/2008 до 2013/2014 учебна година, като вече са 45 093 души. В това число влизат учители, директори и помощник-директори с преподавателска заетост, но възпитателите не са взети предвид. Това е едно от заключенията на Сметната палата, след като институцията провери какви са социалните и икономическите ефекти от оптимизирането на училищната мрежа.
От учебната 2007/2008 до миналата учебна година нараства относителният дял на учениците, прекратили преждевременно обучението си в страната поради заминаване в чужбина. От всички ученици, напуснали училище, те вече имат относителен дял от 34,3%, докато през 2007/2008 учебна година са били 19,7%.Сметната палата отчита още, че все по-малко ученици напускат училище, защото не искат да продължат да учат. През учебната 2007/2008 година те са били 24%, докато през последната учебна година са били 14 на сто от всички ученици, които са отпаднали от образователната система.

 
Партньори