Начало От ЕС Образование
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

образование и наука

Европейски младежки конкурс за есе на UAEM

Могат да кандидатстват жителите на европейските страни, под 30-годишна възраст и с интереси в темите: здравеопазването в световен мащаб, права на човека и достъп до лекарства.

продължава>

 

ВАЛИДНА ЛИ Е ДИПЛОМАТА ВИ ИЗВЪН ВАШАТА СТРАНА?

Съществуват 2 основни причини, поради които може да ви се наложи да получите признаване на вашето образование в друга страна: когато отивате на обмен „Еразъм“ или друг обмен или когато желаете да се преместите в друга страна, за да учите или работите.

продължава>

 

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА „ЕРАЗЪМ+“

НАД 4 МИЛИОНА ДУШИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЕС

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ УМЕНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ШАНСОВЕТЕ

ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА

На 19.11.2013 г. Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари 2014 г.
Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата.

продължава>

 
Партньори