Начало От ЕС Новини
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

новини

Европейски парламент - права на човека и защита на свободата и демокрацията

Правата на човека са сред главните приоритети на Европейския парламент. Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на Европейския съюз. Всяко нарушение на тези права, било то в рамките на Европейския съюз или извън него, се отразява на демократичните принципи, на които почива нашето общество. Европейският парламент води борба срещу подобни нарушения чрез законодателни действия, а също така като се включва в наблюдението на избори, провежда ежемесечно разисквания в областта на правата на човека в Страсбург и поставя правата на човека в основата на външнотърговските си споразумения. Парламентът е важен участник в борбата за демокрация, свобода на словото, честни избори и права на потиснатите.

продължава>

 

ЕП и Европейският омбудсман – процедура по избора му и правомощия

Институцията на Европейски омбудсман е създадена с Договора от Маастрихт през 1992 г. като един от аспектите на европейското гражданство и има за цел:
•    да подобри защитата на гражданите във връзка със случаи на лошо управление от страна на институциите или органите на Европейския съюз;
•    да повиши откритостта и демократичната отчетност при вземането на решения и управлението на институциите на ЕС.

продължава>

 

ЕК представя Пакета относно разширяването 2018 г.

Европейската комисия ще приеме годишния пакет доклади относно разширяването.
В докладите се прави оценка на постигнатото от държавите кандидатки от Западните Балкани и от Турция във връзка с изпълнението на ключови политически и икономически реформи и се посочва какво още е необходимо за преодоляването на оставащите предизвикателства.

продължава>

 

Енергийна ефективност: за по-умни и екологични домове

Подобряването на енергийната ефективност на сградите би могло да намали сметките за отопление и емисиите на парникови газове.
От 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС ще трябва да използват много малко количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията. Въвежда се и задължително енергийно сертифициране на сградите, за да могат собствениците и наемателите да сравняват лесно ефективността.

продължава>

 

Europass: по-лесно представяне на професионалните умения в цяла Европа

Парламентът актуализира на 15 март набор от документи, известни като Europass, които помагат на хората за по-лесно представяне на уменията си на трудовия пазар.
Целта на одобрените промени е да направи системата по-достъпна и още по-лесна за ползване.
Главната цел на актуализацията на Europass е системата да стане по-достъпна, включително за хора с увреждания. Депутатите искат технически подобрения на платформата, за да стане това възможно.

продължава>

 
Още статии...
Партньори