Начало От ЕС Новини
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

новини

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС. ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз, България за първи път пое ротационното председателство на Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност.
„Съединението прави силата“ е националният девиз, който България избра за мото на първото си председателство на Съвета на Европейския съюз. Това е девизът на Народното събрание и герба на Народното събрание на Република България, който страната ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател.

продължава>

 

Европейският парламент - гласът на гражданите в ЕС

ЕП – структура и правомощия
Европейският парламент е уникален пример за многонационална и многоезична демокрация в действие. Той е единствената институция на ЕС, чиито членове се избират пряко, чрез всеобщи преки избори и представлява над 500-те милиона граждани на ЕС от 28 –те страни-членки.
Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.
Някои от областите, в които действа Парламента са: защита на околната среда, права на потребителите, равни възможности, подобрение достъпа до знания, митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу нелегалната имиграция и свободното движение на работна ръка, капитали, услуги и стоки.
Структура на ЕП:
•Председател;
•Членове на ЕП;
•Политически групи;
•Парламентарни комисии;
•Делегации;
•Политически органи;
•Генерален секретариат.

продължава>

 

Евродепутатите настояват за намаляване на пренаселеността в затворите

- Пренаселеността води до опасност от радикализация и засилване на престъпните тенденц
- Нужни са инвестиции в образованието в полза на рехабилитацията и против радикализацията;
- Държавите членки трябва да търсят алтернативи на лишаването от свобода, когато това е възможно.
Евродепутатите се опасяват, че пренаселеността в затворите в ЕС може да подклажда радикализация. Те призовават властите да използват по-често алтернативи на лишаването от свобода.

продължава>

 

Споразумението СЕТА влиза в сила oт 21-ви септември

Търговското споразумение между ЕС и Канада, известно като СЕТА, влeзe в сила на 21 септември.
Засега то ще бъде прилагано "предварително", докато не получи утвърждаване от парламентите на всички държави в ЕС.
Досега СЕТА бе одобрено от Европейския съвет и от Европейския парламент. СЕТА предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за износ към Канада.
Споразумението ще позволи на предприятията от ЕС да спестяват годишно до 590 милиона евро - сума, която досега плащат за мита върху стоките, изнасяни за Канада. От вчера СЕТА премахва митата за 98 на сто от стоките, обменяни между ЕС и Канада.

продължава>

 

Дебат за състояние на ЕС през 2017 г.

На 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе пред членовете на Европейския парламент в Страсбург своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г. Той представи своите приоритети за следващата година и очерта своята визия за развитието на Европейския съюз до 2025 г. Представи също така пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз.

продължава>

 
Още статии...
Партньори