Начало От ЕС Образование ВАЛИДНА ЛИ Е ДИПЛОМАТА ВИ ИЗВЪН ВАШАТА СТРАНА?
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

ВАЛИДНА ЛИ Е ДИПЛОМАТА ВИ ИЗВЪН ВАШАТА СТРАНА?

Съществуват 2 основни причини, поради които може да ви се наложи да получите признаване на вашето образование в друга страна: когато отивате на обмен „Еразъм“ или друг обмен или когато желаете да се преместите в друга страна, за да учите или работите.

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ (ECTS)

Ако се местите в рамките на ЕС, системата ECTS позволява вашето образование да бъде признато много по-лесно.
Можете да поискате кредити по ECTS за всеки успешно завършен от вас курс на обучение:
1 кредит = 25-30 учебни часа
1 академична година = 60 кредита по ECTS
Въпреки това, учебните заведения са свободни да решават на колко кредита по ECTS се равняват техните курсове.
Как работи Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS)
Оценка/признаване на квалификациите
Ако не можете да получите кредити по ECTS за курсове, които сте завършили в миналото, може да се наложи да кандидатствате за оценка/признаване на вашите квалификации. Това ще помогне на вас и на университета, в който желаете да се запишете, да разберете връзката между предишното ви обучение и курсовете на новото място.
В зависимост от страната отговорността за оценката на предишното ви обучение носи учебното заведение, съответното министерство на образованието или националният център за академично признаване или информация.
За по-конкретна информация можете да се свържете с националния информационен център във вашата страна или в страната, в която отивате.
В страните, в които няма такъв център, трябва да се свържете с Министерството на образованието.

Настоящата публикация е по проект «Европа Директно - Кюстендил»,
реализиращ се  с финансиране от читалище «Братство 1869»  и Европейския съюз

 
Партньори