Начало От региона Новини От днес започва плащането на местни данъци и такси в Кюстендил
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

От днес започва плащането на местни данъци и такси в Кюстендил

От днес,13.01.2021 год. започна събирането на местни данъци и такси за текущата година, информират от общинска администрация Кюстендил. Предплатилите до 05.05.2021 г. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението си.
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30.06.2021 г. и до 31.10.2021 г. на касите в дирекция „Местни приходи”, намираща се на ул. „Христо Смирненски” №1 от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. Плащанията на данъци може да се извършват и в касите на Изипей, Фастпей  и Български пощи в цялата страна.
От общината напомнят, че плащания могат да се извършват и чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил (www.kustendil.bg). За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци и такси, по всяко време, като лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер.

Банкова сметка – IBAN

BG11SOMB91308442298644

Банков код – BIC

SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:

44 14 00 Окончателен годишен патентен данък;

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти;

44 22 00 Данък върху наследствата;

44 23 00 Данък върху превозните средства;

44 24 00 Такса битови отпадъци;

44 25 00 Данък при пр. на имущества по възмезден и безвъзмезден начин;

44 28 00 Туристически данък;

44 34 00 Други данъци;

44 80 13 Такса за притежаване на куче;

44 80 07 Административни такси;

44 65 00 Глоби, санкции, неустойки.

Източник: dnews.bg

 
Партньори