Начало От региона Новини Бъди доброволец – дай своя принос
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Бъди доброволец – дай своя принос

В периода 15.07.2020 г. – 15.10.2020 г. Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ реализира проект „Бъди доброволец – дай своя принос“ - Договор № 25-00-74/06.08.2020 г.   
Проектът е с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.
Обща цел на проекта: да насърчи младежкото доброволчество като начин за развитие на обществото и гражданската активност, както и да повиши мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения живот чрез включване в доброволчески кампании и инициативи.
Целева група по проекта са младежи на възраст между 15 и 29 години от област Кюстендил.

По проекта са реализирани следните дейности: Информационна кампания за сформиране на целева група; обучение „Бъди доброволец – дай своя принос“ и „Зелена класна стая в Хисарлъка”.
Проектът като цяло бе базиран на активното участие и инициативността на младите хора, които се включат и във фазите на подготовката и изпълнението му. Дейностите по проекта дадоха възможност на участниците да придобият самоувереност при срещата с нови преживявания, нагласи и поведенчески модели, компетенции и знания, които да допринесат за социалното им и личностно развитие.

 

 
Партньори