Начало От региона Новини Младежка борса
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Младежка борса

На 29.10.2019 г., от 11.00 ч. в НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе Младежка трудова борса, съвместно с Дирекция „Бюро по труда” - Кюстендил. Инициативата бе организирана и проведена в рамките на проект „Активните младежи – фактор за развитие на малките населени места”. Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” и е финансиран от Национална програма за младежта (2016 – 2020) на Министерство на младежта и спорта.
В младежката борса взеха участие над 80 безработни млади хора и работодатели.
Целта на инициативата бе да се улесни контакта между работодателите и безработните младежи, което ще допринесе за намирането на подходяща работа от младите хора, а работодателите - квалифицирани кадри.
Младежката трудова борса бе открита от ръководителя на проекта г-н Иван Андонов. Гости бяха представители на Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил, различни институции, НПО и др

 
Партньори