Начало От страната Новини Удължен е срокът за изпълнение на проект „Студентски практики - Фаза 1“
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Удължен е срокът за изпълнение на проект „Студентски практики - Фаза 1“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР е удължен срокът за изпълнение на проект „Студентски практики - Фаза 1“ до 29 декември 2018 г. Желаещите да участват в проекта трябва да направят своята регистрация в информационната система на адрес https://praktiki.mon.bg/sp/, като последната възможна дата за включване е 17 октомври 2018 г.  За успешно проведено обучение в реална работна среда студентите получават стипендия в размер на 480 лв.
В рамките на този етап ще бъдат реализирани допълнително 1650 практически обучения. Те трябва да приключат най-късно до 29 ноември 2018 г., тъй като изискуемите 240 часа за практическо обучение в реална работна среда отнемат средно около 2 месеца на всеки практикант.
Основната цел на проект “Студентски практики - Фаза 1“, е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда. По време на практиките в реална работна среда студентите получават нови знания, умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Тези практически умения и компетентности все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при търсенето и намиране на работа след завършване на образованието им. Доказателство за това е фактът, че на над 17% от успешно завършилите своята практика спрямо общия брой студенти, участвали в проекта, е предложена работа. Това показват резултатите от анкета, в която студентите сами са посочили този отговор.
В “Студентски практики - Фаза 1“ участват 48 висши училища от страната. До момента над 103 хиляди потребители са се регистрирали в информационната система на проекта, като над 82 хиляди са студенти. От тях 44 618  студенти са провеждали практическо обучение, а 43 801 са приключили успешно своята практика.
Проект „Студентски практики - фаза 1“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът на проекта е 35 821 371.38 лв. Бенефициент е Министерство на образованието и науката.

 
Партньори