Начало От страната Новини На 01 Август 2016 г. се проведе еднодневно обучение на екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

На 01 Август 2016 г. се проведе еднодневно обучение на екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“

На 01 Август 2016 г., в с. Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №29А, КИЦ се проведе еднодневно  обучение на екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“
на тема “Стратегическо планиране“. На обучението се обсъдиха въпроси, свързани с:
1. Важните аспекти на стратегическото планиране;
2. Дейностите по стратегическото планиране;
3. Индикатори за изпълнение на дейностите и мониторинг. На 29.07.2016г. беше проведено второто обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР в изпълнение на по договор РД 50-189 от 07.12.2015г. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие" и Община Невестино, в партньорство със селата от община Кюстендил, по създаване на Стратегия за водено от общностите местно развитие.
На  09.08.2016  г.  от 10:30 часа  в Културно информационен център - с.Невестино ул."Владимир Поптомов" №29-а ще се състой третото обществено обсъждане на разрабатваната Стратегия за ВОМР.

 
Партньори