Начало От страната Новини Въведоха нов данък за фирмените активи, влиза в сила със задна дата
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Въведоха нов данък за фирмените активи, влиза в сила със задна дата

С трудно събрано мнозинство парламентът одобри на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които въвеждат нов данък с обратна сила за фирмите. Ако законопроектът не бъде прекроен на второ четене, фирмите ще бъдат задължени със задна дата от 1 януари 2016 г. да облагат личното ползване на фирмени активи с плоска ставка от 10%-ен данък върху разходите. Ще се облагат коли, имоти и останалите фирмени активи, които се ползват и за лични нужди. Предложението за въвеждането на данъка е на депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. На теория фирмите имат право да изберат между два режима на облагане - с новия данък или с подоходен данък и осигуровки, но това е само един от текстовете, които са на практика неприложими заради придаването на обратна сила на проекта.
От 2016 г. държавата задължи фирмите да връщат ДДС в хазната при лично ползване на фирмени активи, за които е ползван данъчен кредит. Приходите от тези промени обаче възлизат на скромните 1 млн. лв. на година, като едно от обясненията е липсата на яснота как ще се облага личното ползване в качеството му на непаричен доход за собственика или работника. За да запълнят този нормативен вакуум, депутати от различни партии, водени от ГЕРБ, внесоха промени, които на свой ред пораждат нови абсурди.  Текстовете, които дават право на избор между двата режима - 10% данък или облагане с подоходен данък и осигуровки, влизат в сила от 1 януари 2016 г. В същото време правото на избор за текущата година следва да се обяви в годишната декларация за предходната година. Годишните данъчни декларации за корпоративния данък се подават до 31 март. Тоест правото на избор за тази година няма как да се осъществи. В преходните разпоредби на законопроекта е решен въпросът с избора само за една група фирми - които досега са облагали този вид ползване с подоходен данък и осигуровки, като за тях е предвидено промяната на вида облагане да става след влизането в сила на закона. Това са шепа фирми, което дава основание на вносителите да твърдят, че не се въвежда нов данък. Компаниите обаче масово не са облагали личното ползване по този ред. Според експерти няма как да се предложи адекватен преходен режим за фирмите, защото това е равнозначно да се признае, че те не са спазвали закона.  Данъчни експерти смятат, че никоя фирма няма да иска да избере облагане с подоходен данък и осигуровки, защото ще е по-скъпо. Това обаче не е сигурно, защото никъде в подзаконовата уредба не пише изрично, че при облагане на личното ползване с 10% данък върху разходите работодателите няма да са длъжни да начислят и осигуровки. Въпросът бе поставен на заседание на бюджетната комисия, а решаването му засега е на ниво обещание.  Проблем има и покрай предвиденото отпадане на съществувалия досега 10% данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. За тях сега се въвежда алтернативен режим по линия на личното ползване, но фирмите вече са осчетоводявали разходи по силата на старите текстове. Реформаторският блок пък е твърдо против при облагането на автомобилите да се приема твърд дял личното ползване в размер на 50% при липса на пътни листове. Това е прекалено висок дял, считат от РБ. ДПС е категорично против задната дата на прилагане и липсата на оценка на ефекта. Притеснителна според института на дипломираните счетоводители е тънката граница между ползването на фирмени активи за лично ползване и скритото разпределение на печалба. Според закона една от формите на скрито разпределение на печалба е предоставянето на суми, несвързани с осъществяваната фирмена дейност под каквато и да е било форма. Експерти настояват двата режима изрично да се разграничат, за да не се стигне до санкции на фирми, обявили лично ползване на активи по линия на новия данък.

 
Партньори